CISV Helsingborg - Kallelse Årsmöte

Var med och påverka!

Hej

Välkomna till CISV Helsingborgs årsmöte! Med hänvisning till den pågående pandemin kommer detta årsmöte hållas online. Du ansluter på följande länk:

meet.google.com/hny-jjkj-hqb

CISV Helsingborg är en ungdomsförening vilket betyder att merparten av våra medlemmar är barn och ungdomar. Det är bara medlemmar som får rösta på årsmötet. Visserligen tycker säkert många av barnen och ungdomarna att det är roligare med en junioraktivitet istället för att delta på årsmötet, och lämna över rösträtten till föräldrar eller någon annan, men det följer inte våra stadgar. Därför vill vi på detta årsmöte bjuda in våra medlemmar till årsmötesförhandlingarna och visa hur ett demokratiskt möte går till. Vi tror dock att alla medlemmar hade uppskattat ett kort och effektivt möte så därför ber vi er komma väl förberedda.

Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkning för 2020 kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor innan mötet (31/1 2021).

https://www.cisv.se/nyhet/cisv-helsingborg-handlingar-infoer-aarsmoetet/

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Skickas via mail till Kristian Hasselqvist, kristian.hasselqvist@cisv.se

Hjärtligt välkomna!
Hälsningar
Styrelsen i CISV Helsingborg

Tags

#Helsingborg

Sitemap
Close

Sök