CISV Helsingborg: Kallelse Juniorernas årsmöte

Gör din röst hörd

Kallelse till CISV Helsingborgs Juniormöte 2021

Härmed kallas alla juniormedlemmar i CISV Helsingborg till juniorernas årsmöte.

När: 20/1:e kl 17:00 – vi räknar med att avsluta ca 19:00

Var: Eftersom vi inte kan träffas pga pandemin så genomförs mötet digitalt, Anslut på följande länk:

meet.google.com/cdn-rapz-mbd

Nomineringar: Nominieringar för LJR och stryrelserepresentanter görs till Tom Larmark på mail: Tom.larmark@cisv.se

Dagordning årsmöte 2021

1. Val av mötesordförande

2. Val av protokollförare

3. Val av två justerare, tillika rösträknare

4. Personval av LGR

5. Personval av juniorrepresentanter i styrelsen

5 Välja personer till aktivitetsgruppen.

7. Övriga ärenden

 

 

Tags

#Helsingborg

Tid och plats

När

2021-01-20 17:00 - 19:00

Nedladdningar

Download Kallelse juniorernas årsmöte 2021

Sitemap
Close

Sök