CISV Sweden Junior Branch: Juniorernas årsmöte 2021

Kära juniorer, varmt välkomna till juniorernas årsmöte 2021!
I år arrangerar vi juniorernas årsmöte digitalt den 27–28 februari. Helgen kommer blandas med sessioner, möte och en kvällsaktivitet på lördagen.

Vad är Juniorernas Årsmöte?

På Juniorernas Årsmöte samlas juniorer från hela Sverige för att höja sina röster om hur CISV Sweden ska utvecklas. Vi enas om hur de Nationella junior representanterna ska rösta på CISV Swedens årsmöte i mars (Vårstämman) och diskuterar och tar beslut som rör juniorverksamheten, hur den kan bli ännu bättre och hur vi vill att den ska se ut.

Extra för Juniorernas Årsmöte 2021 är att det även kommer ske personval av: Nationell Juniorrepresentant (NJR) ordinarie, samt suppleant; Styrelseledamot vald av Juniorerna (SJR) ordinarie, samt suppleant; kommunikationskoordinator. Även juniorverksamhetens kommittéer: Utbildningskommittén; Inkludering- och rekryteringskommittén; Kommittén för Juniorhelger, ska tillsättas.

Juniorernas årsmötet 2021 kommer i år att arrangeras digitalt den 27–28 februari. Vi kommer börja helgen kl 12.30 på lördagen och beräknar avsluta kl 16.30 på söndagen. Helgen kommer blandas med sessioner, möte och en kvällsaktivitet på lördagen. Ni kommer självklart få tid att diskutera och förbereda er inför mötet, så att ni känner er redo att ta ett beslut.

Anmäl dig till Juniorernas årsmötet senast onsdag 24 februari

Har du några frågor är du mer än välkommen att höra av dig till juniorbranch@cisv.se.

Vi ser fram emot en inspirerande helg tillsammans!

Varma hälsningar,

Anton, Lovisa, Yasmine, Maja, Celine och Ofelia.

Tid och plats

När

2021-02-27 - 12:30 - 2021-02-28 - 16:30

Arrangör

CISV Sweden JB

Sitemap
Close

Sök