Cisv Göteborg: Ledigt uppdrag - Risk Manager

Tags

#Göteborg

2023-09-18

Just nu finns möjligheten att ansöka om att bli vår lokala Risk Manager.

Just nu söker vi en ny lokal Risk Manager i vår förening. Detta är en av de "tunga" posterna inom varje lokalförening som innebär att man har ett finger med i många syltburkar. Risk management ska genomsyra alla våra aktiviteter för att säkerställa att alla barn och vuxna som deltar i våra aktiviteter är trygga och säkra och att det finns rutiner om och när något oväntat inträffar.
Bakom sig har man sedan massa stöd i form av ett Risk management nätverk i Sverige och den nationella Risk Managern för Sverige.

Den som innehar rollen som RM får en utbildning för ändamålet och ett ramverk att förhålla sig till och det är en riktigt bra erfarenhet att ha på CV:t.

Här finns mer att läsa och har du frågor, kontakta gärna board.goteborg@cisv.se så ska vi svara på allt!


Uppdragsbeskrivning för Local Risk Manager
I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskaper och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt.

Övergripande uppdrag
Local Risk Manager har uppdraget att verka för att CISV ska vara en förtroendeingivande och pålitlig organisation med effektiva rutiner för riskförebyggande, krishantering, kvalitetssäkring och organisationsutveckling.

Mål
En Local Risk Manager har, i samverkan med den nationella Risk managementkommittén, som mål att

• skapa, främja och utveckla lokala strategier och rutiner för riskförebyggande, krishantering och kvalitetssäkring,

• säkerställa att den lokala verksamheten bedrivs i linje med CISVs regler,

• säkerställa att CISV är en pålitilig och trygg organisation för alla.

Ansvarsområden
En Local Risk Manager ska i samband med programverksamhet

• medverka i rekryteringsprocessen av staber, ledare, deltagare samt familjer för att säkerställa att de är lämpliga, försäkrade samt att relevanta formulär är korrekt ifyllda,

• säkerställa att alla deltagare, ledare och staber deltar i nationella och lokala utbildningar, • säkerställa att alla ledare och staber har en aktuell utbildning i HLR samt första hjälpen,

• i samråd med pedagogisk stab och praktstab säkerställa att kraven från CISVs guider kring bl.a. lägergårdar och andra praktikaliteter uppfylls,

• säkerställa att staben eller LICen använder sig av Risk management checklist report och skickar in denna till den nationella Risk managementkommittén,

Local Risk Manager bör inte sitta med i styrelsen, men rekommenderas dock vara adjungerad för att till fullo kunna ta del av styrelsens arbete. Uppdraget bör löpa på minst 2 år. Detta är alltså inget ensamarbete utan sker i nära samråd med styrelsen, staber och praktstaber.

Tillbaka

Sitemap
Close

Sök