CISV Sweden börjar använda G Suite

Tags

#CISV Sweden#Båstad-Bjäre#Göteborg#Håbo Uppland#Västerås

2018-04-20

På styrelsemötet i april beslutade CISV Swedens styrelse att organisationen ska att börja använda G Suite, som är Googles IT-lösning för organisationer. Detta påverkar dig som är aktiv i en nationell kommitté eller arbetsgrupp. Intresserade lokalföreningar (och du som vill ha en @cisv.se-adress) uppmuntras att höra av dig till g-suite@cisv.se.

På styrelsemötet i april beslutade CISV Swedens styrelse att organisationen ska att börja använda G Suite, som är Googles IT-lösning för organisationer. Detta påverkar dig som är aktiv i en nationell kommitté eller arbetsgrupp. Intresserade lokalföreningar (och du som vill ha en @cisv.se-adress) uppmuntras att höra av dig till g-suite@cisv.se.

Varför gör vi detta?
Det finns två huvudsakliga anledningar till att vi börjar använda G Suite.

Först och främst möjliggör det för CISV Swedens kommittéer, styrelse och kansli att ha gemensamma platser att spara dokument och arbetsmaterial på. Privata Dropbox- eller Google Drive-konton behöver inte längre fyllas upp med CISV-grejer, inga dokument försvinner för att någon slutar, och det blir lättare att skilja på CISV och “resten av livet”.

För det andra är det ett stort steg mot att uppfylla kraven i GDPR. Om vi som organisation får frågan “Var har ni sparat personuppgifter om mig?” är det skönt att kunna svara “Alla dina personuppgifter finns inom G Suites ‘väggar’ och i vårt medlemsregister, och vi vet exakt vem som har tillgång till dem.”

Hur påverkas jag?
Om du är aktiv i en av CISV Swedens kommittéer kommer du under våren att få ett personligt Google-konto (fornamn.efternamn@cisv.se) och instruktioner för hur du kommer igång. Alla kommer att få samma grupp-mailadresser som tidigare, och för de som vill finns det flera nya funktioner som gör kommitté-arbetet mer effektivt!

När kommer allt detta att ske?
Förberedelserna för övergången till G Suite har redan pågått i flera månader, och kommer att ske i faser.

Först ut efter testpersonerna är CISV Swedens styrelse, följt av kansliet. Därefter kommer Varumärke, Kommunikation och IT-kommittén att migrera, och slutligen av CISV Swedens kommittéer. I bästa fall sker detta innan GDPR träder i kraft den 25 maj.

Jag har frågor, vill hjälpa till, eller uttrycka min oro, vem ska jag kontakta?
Vi hoppades att du skulle fråga! Hör av dig till g-suite@cisv.se så svarar vi så snart vi kan, och så hjälper du oss samtidigt testa att G Suite fungerar.

Och vilka är “vi”?
Implementationsteamet består av Jonas Peterson (Webmaster) och Björn Kåberger (styrelsen), och vi vill gärna bli fler! Är du intresserad av Systemadministration (sysadmin) eller liknande vill vi extra gärna ha dig!

Sitemap
Close

Sök