Få internationella program i vinter

2020-09-01

CISV Internationals styrelse har beslutat att inte ställa in alla vinterprogram, men planerar istället för att genomföra endast några få internationella program i december–januari (färre än fem stycken?). Det blir lite som en testomgång för att "coronasäkra" CISVs internationella program inför programåret 2021. Allt är fortfarande under planering och det är ännu inte klart varken vilka de här programmen blir, eller i vilka länder.

CISV Internationals styrelse har beslutat att inte ställa in alla vinterprogram, men planerar istället för att genomföra endast några få internationella program i december–januari (färre än fem stycken?). Det blir lite som en testomgång för att "coronasäkra" CISVs internationella program inför programåret 2021. Allt är fortfarande under planering och det är ännu inte klart varken vilka de här programmen blir, eller i vilka länder.

Vilka vinterprogram?
Det som kommer att hända den närmaste tiden är att CISV International kontaktar de NAs och lokalföreningar som fortfarande planerar för att arrangera program nu i december-januari för att tillsammans med CISVs Risk Managers komma fram till vilka av de programmen som kommer att genomföras. De kommer också att undersöka hur de ska anpassas för att kunna genomföras på ett säkert sätt.

Risk Management och arrangerande lokalföreningar/NAs har en månad på sig att planera detta, så att CISV Internationals styrelse i början av oktober kan fatta ett beslut om vilka program som kommer att genomföras och med vilka anpassningar och restriktioner. CISV International påminner också om att det även fortsättningsvis finns risk för stora förändringar av läget på grund av coronapandemin och att det finns en risk att även de här få programmen kan komma att ställas in med kort varsel.

Info i oktober om program 2021
Planeringen inför programmen 2021 fortsätter också och lokalföreningarna kan räkna med att få besked om delegationer i början av oktober. I vanliga fall brukar de beskeden komma en månad tidigare, men i är det försenat på grund av coronapandemin.

Sitemap
Close

Sök