Våra nya kommittéer

Tags

#CISV Sweden

2019-10-22

På Höstmötet i oktober valde det extra årsmötet in flera nya ledamöter till de nationella kommittéerna. Alla väljs på ett år i taget och några har varit med tidigare och valdes om. Här är listan med alla som valdes in för att fortsätta kommittéarbetet under hela 2020.

Vi önskar alla ledamöter välkomna och lycka till med kommittéarbetet!

CISV Swedens kommittéer 2020

Interchange-kommittén
Ordförande och NIC: Nina Höimyr Lundquist, CISV Malmö-Lund
Ledamöter: Linnéa Johansson, CISV Göteborg och Alexandra Miller, CISV Helsingborg
En vakant plats.

Varumärke, kommunikation & IT-kommittén
Ordförande: Mattias Holmberg, CISV Göteborg
Ledamöter: Christian Löf, CISV Göteborg, Åke Klarqvist, CISV Göteborg, Helene Rothstein, CISV Stockholm och Oscar Söderström, Östersund

MEGA-kommittén
Ordförande: Erik Andersson, CISV Östersund
Ledamöter: Peyvand Parandoush, CISV Malmö-Lund, Andrea Andersson, CISV Jönköping och Rebecka Krabbe, CISV Helsingborg
Två vakanta platser.

Mosaic & IPP-kommittén
Ordförande: Gerson Gamarra, CISV Stockholm
Fyra vakanta platser.

Risk Management-kommittén
Ordförande: Kristina "Titti" Bäckman, CISV Båstad-Bjäre/Halmstad
Ledamöter: Jonas Petersson, CISV Malmö-Lund, Johan Söderberg, CISV Göteborg och Alexandra Miller, CISV Helsingborg
En vakant plats.

Seminar Camp-kommittén
Ordförande: Henrietta Tegler, CISV Håbo Uppland
Ledamot: Lisa Carlson, CISV Göteborg
Tre vakanta platser.

Utbildningskommittén
Ordförande: Astrid Fredriksson Klaar, CISV Stockholm
Ledamöter: Nour Askary, CISV Stockholm, Rebecca Funseth, CISV Östersund, Carina Sjöberg, CISV Västerås och Wilma Labor, CISV Stockholm

De avgående ledamöterna slutar vid årsskiftet och här på hemsidan kan du se alla ledamöter i kommittéerna, både de avgående och nyvalda.

Sitemap
Close

Sök