Mosaic-kommittén

På Höstmötet 2021 beslutade årsmötet att Mosaic-kommittén ska vara vilande och valde inte in några ledamöter.

Kommittén stöttar och inspirerar kommittén till att lokalgrupper runt om i Sverige ska genomföra lokala projekt som kan göra vårt samhälle bättre, gärna i samarbete med en annan organisation.

Du når hela kommittén genom att skicka ett mail till mosaic@cisv.se.

 

Kommittémedlemmar

Sitemap
Close

Sök