Risk Management-kommittén

Risk Management-kommittén

Kommittén stöttar CISV Sweden (lokalt som nationellt) med riskförebyggande åtgärder, rutiner och utbildningar samt skapar rutiner för krishantering.

Kontakta Risk Management-kommittén

Du når hela kommittén genom att skicka ett mail till riskmanagement@remove-this.se.cisv.org.

Kommittémedlemmar

Teresa Hansson

Mitt mål med att jobba med Risk Management-frågor är att vi ska kunna fortsätta hålla en hög standard i allt det vi gör, och att kunna hantera de frågor som dyker upp på ett professionellt sätt. En lång erfarenhet inom CISV med många olika typer av uppdrag gör att jag har sett, hört eller varit med och hanterat en stor variation av problem, från högt till lågt, och jag tycker fortfarande att det är lika intressant och utvecklande!

Anette Eriksson

Björn Kåberger

Jag brinner för att förebygga och lösa konflikter på läger. Passion kommer från förtroendeuppdrag i bl.a. Utbildningskommittén, mina uppdrag som ledare och stab på ett flertal program och mina universitetsstudier i bl.a. konfliktlösning, krishantering och medling. Förutom RM-frågor tycker jag om att utbilda inom gruppdynamik, ledarskap och att utbilda utbildare!

Sofia Eriksson

Relaterade filer