Risk Management-kommittén

Risk Management-kommittén

Kommittén stöttar CISV Sweden (lokalt som nationellt) med riskförebyggande åtgärder, rutiner och utbildningar samt skapar rutiner för krishantering.

Kontakta Risk Management-kommittén

Du når hela kommittén genom att skicka ett mail till riskmanagement@remove-this.se.cisv.org.

Kommittémedlemmar

Teresa Hansson

Anette Eriksson

Björn Kåberger

Jag brinner för att förebygga och lösa konflikter på läger. Passion kommer från förtroendeuppdrag i bl.a. Utbildningskommittén, mina uppdrag som ledare och stab på ett flertal program och mina universitetsstudier i bl.a. konfliktlösning, krishantering och medling. Förutom RM-frågor tycker jag om att utbilda inom gruppdynamik, ledarskap och att utbilda utbildare!

Sofia Eriksson

Relaterade filer