Åldersgränser

Våra internationella program är anpassade för olika åldersgrupper. Det är deltagarens födelseår som avgör, oavsett när lägret infaller under året. Deltagaren ska alltså fylla rätt ålder någon gång under programåret.

Under 2021 kan de som är födda följande år delta i program för motsvarande åldersgrupp:

  • 2010 = 11 år (Village)
  • 2009 = 12 år (Interchange eller YM för 12-13 år)
  • 2008 = 13 år (Interchange eller YM för 12-13 år)
  • 2007 = 14 år (Interchange eller YM för 14-15 år samt Step Up (14 år) och så vidare.

Under 2021 gäller de här åldersgränserna för att delta i CISVs internationella program.

Åldersgränser

Program

Ålder

Födelsedatum (gäller alla programsäsonger)

Village

11 år

2010-01-01 - 2010-12-31

Interchange

12-13 år

2008-01-01 - 2009-12-31

Interchange

13-14 år

2007-01-01 - 2008-12-31

Interchange

14-15 år

2006-01-01 - 2007-12-31

Youth Meeting

12-13 år

2008-01-01 - 2009-12-31

Youth Meeting

14-15 år

2006-01-01 - 2007-12-31

Youth Meeting

16-18 år

2003-01-01 - 2005-12-31

Youth Meeting

19+ år

1900-01-01 - 2002-12-31

Step Up

14 år

2007-01-01 - 2007-12-31

Step Up

15 år

2006-01-01 - 2006-12-31

Seminar Camp

17-18 år

2003-01-01 - 2004-12-31

IPP

19+ år

1900-01-01 - 2002-12-31

Sitemap
Close

Sök