Åldersgränser

Våra internationella program är anpassade för olika åldersgrupper. Det är deltagarens födelseår som avgör, oavsett när lägret infaller under året. Deltagaren ska alltså fylla rätt ålder någon gång under programåret.

Åldersgränser 2022

Här hittar du information om vilka åldersgränser som gäller för att delta i internationella program under 2022.

Sitemap
Close

Sök