Ansökan till individuella platser

Du ansöker till juniorledare (JC) på Village och deltagare på Seminar Camp via ett formulär under Lediga uppdrag på hemsidan.

Sista ansökningsdag för 2023 är inte bestämd ännu. För 2022 var sista ansökningsdag den 10 januari 2022. Då ska ansökan vara komplett i alla steg. Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas i ordning i mån av plats.

Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och längst ned öppnas formuläret för ansökan där du fyller i namn, kontaktuppgifter osv.

Mer information om respektive ansökningsprocess hittar du här nedan.

Ansökan till juniorledare (JC) på Village

Sista ansökningsdag till juniorledare (JC) på Village 2023 är ännu inte bestämd. För 2022 var sista ansökningsdag den 10 januari 2022.
Lokalföreningen ska komplettera med sina kommentarer senast 21 januari 2022.

Hur ansökan går till

Ansökan är uppdelad i två steg.

Steg 1
I det första steget fyller du i namn, kontaktuppgifter och markerar om du söker till läger på sommaren, på vintern eller både och. Du ska även berätta lite om dig själv och dina tidigare erfarenheter. Du ska också ladda upp två referensbrev från personer som känner dig. Referensbreven kan skrivas på engelska eller svenska.

När allting är ifyllt trycker du på "Skicka ansökan" och du får upp ett bekräftelsemeddelande på sidan samt ett mail till den mejladress du angett. Tips: om du har skickat in din ansökan men inte fått ett bekräftelsemejl – titta om det råkat hamna i din skräpkorg!

Steg 2
När vi har fått in din ansökan kommer vi ta kontakt med din lokalförening för att de ska kunna svara på några frågor om hur du fungerar i grupp och som ledare samt om ditt engagemang i lokalföreningen.

Bedömning av ansökan och uttagning
När du skickat in din ansökan och lokalföreningen har gett sitt utlåtande om ditt engagemang i CISV skickas ansökan till MEGA-kommittén som bedömer alla ansökningar och genomför uttagningen.

Tänk på att du inte söker till ett enskilt läger, utan det är uppdraget som JC du söker. De flesta läger är på sommaren, men några är under vintern. Ange i din ansökan om du kan delta i läger som arrangeras båda årstiderna, eller om du bara söker till läger som är under sommar- alternativt vinterhalvåret.

Tips för att skriva en bra ansökan

Du som vill söka till JC kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:

 1. Vilka personliga egenskaper gör dig till en bra juniorledare (JC)?
 2. Hur skulle din bästa kompis beskriva dig utifrån dina starka och svaga sidor?
 3. Vad gör du på fritiden?
 4. Vilken ser du som din främsta uppgift som juniorledare (JC)?
 5. Vilka tidigare erfarenheter och kunskaper har du som du kan ta med dig till lägret?
 6. Vad betyder CISV för dig?
 7. Övriga kommentarer (ej obligatoriskt fält)

Det är viktigt att välja lämpliga referenser till de två referensbreven. En bra referens är någon som känner dig tillräckligt väl för att kunna beskriva hur du är som person, men som också verkar trovärdig.

Exempel på starka referenser är bland annat:

 • lärare eller klasskompisar
 • arbetsgivare eller arbetskamrater
 • fotbollstränare eller lagkamrater
 • CISV-medlemmar eller medlemmar i andra föreningar som du är aktiv i

Familjemedlemmar är oftast ganska svaga referenser, eftersom de kan tänkas ha ett eget intresse av att du ska få ett visst uppdrag.

Vilka ansökningar är med i uttagningen?

Det är väldigt många som söker som juniorledare (JC) och vi väger in alla delar av ansökan när vi fördelar platserna. De sökanden som har fullföljt sin ansökan, skrivit ett personligt svar på frågorna och uppvisat ett genuint intresse och förståelse för uppdraget, bifogat två intygande referensbrev samt fått ett positivt utlåtande från sin lokalförening är med i uttagningen. Har lokalföreningen ej kunnat ge ett utlåtande då man inte känner den sökanden tittar vi extra noga på de två referensbreven.

Alla ansökningar behandlas likvärdigt i uttagningen. Vi gör ingen prioritering efter ålder eller om personen har sökt tidigare. Dock kan man inte vara JC mer än en gång, så den som tidigare blivit uttagen kan inte söka en andra gång.

Uttagningsprocessen

De ansökningar som är med i uttagningen delas in i två grupper enligt de kriterier som beskrivs nedan och uttagning sker genom lottning från i första hand grupp 1 och därefter grupp 2. Lottningen pågår tills alla ur grupp 1 och 2 har en plats som antingen ordinarie eller reserv. Som reserv kan du bli erbjuden plats om någon tackar nej eller om vi tilldelas fler platser.

Kriterier för gruppindelning:

 • Grupp 1:
  Ansökningar som är kompletta och som visar på god förståelse för ansvaret det innebär att vara JC, samt har särskilt goda referenser eller utlåtanden.

 • Grupp 2:
  Ansökningar som är kompletta men som i övrigt inte når upp till kriterierna för grupp 1.

Eftersom JC-platserna är könsbundna för killar och tjejer innebär det ingen konkurrens mellan könen och i praktiken blir det två olika uttagningar: en för killar och en för tjejer.

Varför lottar vi?

För oss är det viktigt att uttagningsprocessen är så rättvis som möjligt. Vi gör en grov indelning i två grupper baserat på kvaliteten hos ansökan, referenserna och utlåtandet, men vi gör ingen ytterligare rangordning utöver det. Detta beror dels på att vi inte ser någon poäng i att “toppa laget” - vi vill att alla som skulle kunna göra ett bra jobb som JC ska ha en chans att få uppdraget - och dels beror det på att det vore oerhört svårt att på ett objektivt och rättvist sätt göra en individuell rangordning. Dessutom anser vi att det är bättre att bli utan plats på grund av slumpen än att bli utan plats för att man inte var “bäst”. Det är naturligtvis viktigt att kunna visa att man skulle klara av uppdraget, men det ska inte vara någon tävling.

Ansökan till Seminar Camp

Sista ansökningsdag som deltagare på Seminar Camp är ännu inte bestämd för 2023. För program 2022 vara sista ansökningsdatum 10 januari 2022.

Ansökan till deltagare på Seminar Camp består endast av ett steg.

I formuläret fyller du i namn, kontaktuppgifter mm. och markerar vilka läger du söker. Du ska också berätta lite om dig själv och tidigare erfarenheter samt ladda upp en kopia på ditt pass eller annan id-handling.

När allting är ifyllt trycker du på "Skicka ansökan" och du får upp ett bekräftelsemeddelande på sidan samt ett mail till den mejladress du angett. Tips: om du har skickat in din ansökan men inte fått ett bekräftelsemejl – titta om det råkat hamna i din skräpkorg!

Tips för att skriva en bra ansökan

Du som vill söka till Seminar Camp kan redan nu förbereda dina svar på de här frågorna:

 1. Varför vill du delta i ett Seminar Camp?
 2. Vad skulle du kunna tillföra på ett Seminar Camp?
 3. Vilka sidor hos dig skulle kunna uppfattas som negativa av gruppen?
 4. Har du deltagit i någon liknande verksamhet tidigare?

Uttagningsprocessen

Eftersom platserna på Seminar Camp är könsbundna för killar och tjejer innebär det ingen konkurrens mellan könen och i praktiken blir det två olika uttagningar: en för killar och en för tjejer. Uttagningen sker genom lottning mellan alla intresserade för respektive läger.

Den som inte får en plats i första ansökningsomgången erbjuds att stå på väntelista. Då har du chans att bli erbjuden en plats senare om någon skulle tacka nej eller om vi får fler platser.

Sitemap
Close

Sök