Reseförsäkring

I deltagaravgifterna ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Mer information om försäkringen, länk till försäkringsvillkor mm.

De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

Ledare, deltagare och staber ska ha med sig ett utskrivet exemplar av försäkringsbeviset när en deltar i CISVs internationella program. Här laddar du ned försäkringsbeviset:

Notice of Travel Insurance 2022

Begära ersättning

Se informationsfilmen om hur du gör när du ska anmäla en skada till försäkringsbolaget Intana.

Här laddar du ned blankett för skadeanmälan:

Sitemap
Close

Sök