Kommunikation

CISVs varumärke är ett viktigt redskap för att intressera nya och fler medlemmar och intressenter samt känna gemenskap inom organisationen lokalt, nationellt och internationellt. Det är därför viktigt att alla CISVare oavsett var vi är i världen gemensamt kommunicerar samma varumärke och följer CISV Internationals riktlinjer.

I Looking Good finns CISV Internationals grafiska riktlinjer som beskriver vad som är rätt och fel när det kommer till vår logga, färger etc.

I Just Saying beskrivs hur vi på bästa sätt presenterar CISVs verksamhet, värderingar och organisation.

Sitemap
CloseClose

Sök