100-kr bonus

Varje år delar CISV Sweden ut 100 kr-bonusen. De lokalföreningar som har minst 60% ungdomsmedlemmar* och har ökat i antal ungdomsmedlemmar sedan året innan får bonusen.

Ett exempel: En lokalförening har 150 ungdomsmedlemmar ett år. Året dessförinnan hade samma lokalförening 125 ungdomsmedlemmar. Bounsen blir då 25 x 100 kr = 2 500 kr.

*) Ungdomsmedlem är den som är i åldern 6–25 år.

 

Sitemap
Close

Sök