Mosquito Methods - Conflict and Resolution

Mosquito Methods - Conflict and Resolution

Somliga är rädda för konflikter, vilket de inte borde vara. Konflikter skapas alltid när människor med olika åsikter, tyck och tänk träffas och umgås. Konflikter är med andra ord någoting helt normalt. Vad vi människor behöver bli bättre på är dock att finna kreativa och fredliga lösningar på dessa konflikter som ju onekligen kommer uppstå. En konflikt bör ses som en möjlighet att skapa något nytt, något bättre, där fler värderingar och erfarenheter är sammanvävda.

För att nå ett sådant resultat krävs välfungerande kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande. Att också kunna studera konflikter och förstå varför de uppkommer är viktigt, eftersom att det är endast då vi kan synliggöra och avskaffa orättvisa strukturer och våld i ett långt perspektiv.

Konflikter kan ske på alla nivåer, från familjegräl till världskrig. För att kunna börja förstå varför konflikter uppkommer kan man börja med att se till sig själv och reflektera över de konflikter man själv varit en del av och försöka utröna dess orsak.

Denna bok utforskar några konflikters och konfliktlösningars olika beståndsdelar, med texter inriktade på gruppdynamik, kommunikation och icke-våld. Det finns även fyra aktiviteter där deltagarna tränas i konflikthantering och gruppdynamik.

Ladda ned din digitala bok här nedan:

Sitemap
Close

Sök