Mosquito Methods - Human Rights

Mosquito Methods - Human Rights

Alla talar om dem, men vad är det? Mänskliga rättigheter har funnits länge, och ändå finns det alltjämt ingen plats på jorden där man kan anse sig ha sina rättigheter till fullo respekterade. Att vara medveten om vilka rättigheterna är, varför de finns och på vilket sätt de inte respekteras är en viktigt grund för att förstå världen.

Mänskliga rättigheter är en grundbult inte bara för CISV, utan en stor del av internationellt samarbete och en avgörande beståndsdel av fred. Att få ta del av berättelser om mänskliga rättigheter på olika nivåer – från individ till internationella samfundet – och genom detta skapa en förståelse för Mänskliga rättigheters allomfattande är ett viktigt steg mot att bli en aktiv världsmedborgare.

Denna bok behandlar, efter det introducerande kapitlet, Mänskliga rättigheter på tre olika nivåer; personlig, lokal samt internationell nivå. Aktiviteterna i slutet av varje kapitel öppnar upp för diskussion av Mänskliga rättigheter från flera olika infallsvinklar.

En digital version finns tillgänglig här nedan och en tryckt version av boken kan beställas. Skicka ett mail till mosquito@se.cisv.org för mer information.

Sitemap
Close

Sök