Mosquito Methods - Sustainable Development

Mosquito Methods - Sustainable Development

Hållbar utveckling är mer än att källsortera och panta burkar. Trots det är det tyvärr ofta där man hamnar när frågor kring hållbarhet lyfts till diskussion. Hållbar utveckling handlar istället om att säkerställa att dagens generation kan tillgodose sina behov utan att riskera nästkommande generations möjligheter att göra detsamma.

Jordens problem bryr sig inte om statsgränser utan påverkar oss alla. Dessa problem måste därför tacklas både internationellt och lokalt, med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i åtanke. Hållbar utveckling handlar om att fokusera på jordens välmående, dess ekosystem, klimat och människor. Hållbar utveckling måste därför finnas överallt, från högste ledning till minste individ och genomsyra allt vi gör.

Denna bok försöker just därför belysa den bredd som måste finnas inom hållbar utveckling. Med texter om social, miljömässig samt ekonomisk hållbar utveckling hoppas vi kunna skapa en djupare förståelse för vad vi bör ha i åtanke när vi bygger upp vår vardag, samt fyra aktiviteter som på olika sätt bäddar för diskussioner kring hållbarhet.

En digital version finns tillgänglig här nedan och en tryckt version av boken kan beställas. Skicka ett mail till mosquito@se.cisv.org för mer information.

Sitemap
Close

Sök