Mosquito Methods - Diversity

Mosquito Methods - Diversity

Mångfald handlar om att upptäcka, respektera och lära oss av skillnader mellan och inom grupper. Det handlar om att vara medveten om sin roll i en grupp eller ett samhälle, men även medvetenhet om andras roller i andra sammanhang. Det är viktigt att vi lär oss uppskatta våra olikheter, vår mångfald.

Mångfald är dock inte enbart olikheter, utan även likheter och varje social grupps egna mångfald. Målet är att vi ska kunna använda mångfald till vår fördel för att kunna lära oss nya saker och öka våra kreativa förmågor. När vi fokuserar mångfald ser vi människors potential och förmågor, och genom att utforska vår egen identitet utvecklar vi oss själva samt grupperna och kulturerna vi är en del av. Att vara medveten om mångfald är också att vara lyhörd för diskriminering, ojämlikheter och orättvisor, samt vilka följder vårt handlande kan ge för andra.

Denna bok utforskar några olika perspektiv på mångfald, med intressanta texter som kan öppna upp nya aspekter för oss och erbjuder aktiviteter som kan användas för att lyfta frågor kring mångfald.

Ladda ned din digitala bok här nedan:

Sitemap
Close

Sök